Anh cứ mãi làm em buồn thôi…
Giờ này đã khuya lắm rồi….
Cả con trai nữa
Rốt cuộc ts phải vất vả như thế????
Khuya lắm rồi….đã sang ngày mới mất rồi….
:-<

Anh cứ mãi làm em buồn thôi…

Giờ này đã khuya lắm rồi….

Cả con trai nữa

Rốt cuộc ts phải vất vả như thế????

Khuya lắm rồi….đã sang ngày mới mất rồi….

:-<